top of page

Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności i plików cookies odnosi się do wykorzystania plików cookies oraz postępowania z danymi osobowymi w ramach strony internetowej https://www.planetarobotow.pl/ Administratorem strony internetowej jest Planeta Robotów sp. z o. o. (dawniej Planeta Robotów Bartłomiej Szponarski Stanisław Ursatjew spółka cywilna), Ul. Prof. Stanisława Rosponda 8, 45-519 Opole, NIP: 754-307-54-48, REGON: 161550313, KRS: 0000991285.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres planeta@robotow.pl

W ramach prowadzonej strony internetowej dane mogą być udostępniane poniższym spółkom należących do grupy Planeta Robotów.

 • Planeta Robotów sp. z o. o. (dawniej Planeta Robotów Bartłomiej Szponarski Stanisław Ursatjew spółka cywilna), Ul. Prof. Stanisława Rosponda 8, 45-519 Opole, NIP: 754-307-54-48, REGON: 161550313, KRS: 0000991285

 • LEMONHANDS GROUP SP Z O O, ul. Włoska 8, 00-777 Warszawa, NIP 951-238-88-80, KRS: 0000542469

 • LEMONHANDS GROUP SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Włoska 8, 00-777 Warszawa, NIP: 5213738382, KRS: 0000621436, REGON: 364706666

 • FarPlanet Grzegorz Skorupiński, Ul. Kalinowa 18, 45-439 Opole, NIP: 7542937089

 • Robotechnologie Michał Kąciak, ul. Koszyka 15/19, 45-720 Opole, NIP: 7542889261

 • Robotechnologie sp. z o.o., Ul. Koszyka 15/19, 45-720 Opole, NIP: 7543138918, KRS: 0000662634

§ 1 Definicje

 • Administrator - Planeta Robotów sp. z o. o. (dawniej Planeta Robotów Bartłomiej Szponarski Stanisław Ursatjew spółka cywilna), Ul. Prof. Stanisława Rosponda 8, 45-519 Opole, NIP: 754-307-54-48, REGON: 161550313, KRS: 0000991285

 • Strona- https://www.planetarobotow.pl/

 • Użytkownik - osoba lub podmiot korzystający ze Strony.

 • Zajęcia - zajęcia pozalekcyjne, weekendowe, półkolonie, warsztaty, szkolenia i inne aktywności organizowane przez Administratora.

 

§ 2 Dane osobowe

 

Administratorem danych osobowych jest Administrator

Użytkownik przekazuje swoje dane Administratorowi przy pomocy formularzy dostępnych na Stronie (formularz newslettera oraz formularz zapisu na zajęcia). Przekazanie następuje po uprzednim wypełnieniu formularza i zaakceptowaniu regulaminu.

Przekazane dane osobowe wykorzystywane są w celu przesyłanie newslettera oraz/lub dokonania zapisu na warsztaty prowadzone w ramach działalności.

Administrator przesłane dane osobowe w całości lub w części może przekazać firmom współpracującym z Administratorem w ramach prowadzonej działalności Franczyzowej.

Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownik posiada następujące możliwości zarządzania własnymi danymi:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

 

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art.16-21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem planeta@robotow.pl

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera lub po prostu skontaktować się z nami.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 • firmy współpracujące z Administratorem na zasadach franczyzy

 • Pracownicy firmy. Przekazywane dane niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji na zajęcia oraz samych zajęć.

 • Pracownicy Kuratorium Oświaty podczas kontroli prowadzonych warsztatów- wgląd do danych osobowych osób zarejestrowanych na zajęcia.

 

Rejestracja na zajęcia

 

Rejestrując na zajęcia, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko dziecka, wiek. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje niezbędne do wystawienia faktury/rachunku, tj. adres, numer nip, nazwę firmy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w podczas rejestracji jest wykonanie umowy prowadzenia zajęć.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane: Newsletter

 

Rejestrując się na zajęcia automatycznie Twój adres email dodawany jest do bazy newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z naszą działalnością.

W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się na zajęcia. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

 

Faktury/Rachunki

 

Jeżeli wystawiam fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

 

Kontakt e-mailowy

 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

 

§3 Pliki cookies

 

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies .

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

 

§4 Logi serwera

 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

§5 Zmiany

 

Administrator zastrzega sobie prawo nanoszenia zmian w Polityce, m.in. z następujących ważnych powodów:

zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta;

rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

bottom of page