Światowy Dzień Liczby Pi
14 marca obchodzimy Dzień Liczby Pi. Dlaczego? Ponieważ zapisz dzisiejszej daty 3.14 to przybliżenie tej stałej matematycznej.


Czy wiedzieliście, że nigdy nie poznamy dokładnej wartości Pi? Jest ona niewymierna. Jej wartości ułamkowej nie można zapisać przy pomocy skończonej liczby cyfr. Mówiąc inaczej, nie da się jej zapisać jako ilorazu dwóch liczb całkowitych. Co ciekawe, udowodniono to dopiero w XVIII wieku.


Ile cyfr po przecinku warto zapamiętać przy dokonywaniu ważnych obliczeń, w których pomyłka może być tragiczna w skutkach?