Etyka wśród robotów

Żyjemy w świecie szybko rozwijających się nowych technologii. Robotyka wkracza w coraz więcej obszarów naszego życia. Wykorzystujemy „pomoc” maszyn w domach, pracy oraz praktycznie wszystkich dziedzinach nauki. Zazwyczaj służą dobrym i pożytecznym celom, ale mogą zostać użyte również do czynności nieetycznych. Jak temu zapobiec?


Okazuje się, że myślano nad tym już w czasach, kiedy technologia nie była na tak zaawansowanym poziomie jak dziś. W 1942, amerykański pisarz i profesor biochemii Isaac Asimov stworzył trzy prawa robotów, których celem było uregulowanie stosunków pomiędzy przyszłymi myślącymi maszynami a ludźmi. Brzmią one następująco:

  • Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy.

  • Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z Pierwszym Prawem.

  • Robot musi chronić samego siebie, o ile tylko nie stoi to w sprzeczności z Pierwszym lub Drugim Prawem.