Inwazja smartofnowych zombie

Czy znacie termin „smartfonowy zombie”? Jest to określenie osoby, która patrzy w telefon, nawet podczas przechodzenia przez jezdnię. Jest to bardzo niebezpieczne i coraz częstsze zjawisko, które może doprowadzić do poważnych tragedii. Na szczęście pojawiają się rozwiązania, które mają zapobiegać niebezpieczeństwom płynącym z tego trendu. 

„Assistant Smartphone Zombie” to aplikacja, która rozpoznaje przeszkody w ruchu pieszego i daje ostrzegawczy komunikat. Wykrywa takie obiekty jak schody, krawężniki, przejścia dla pieszych, znaki ostrzegawcze oraz latarnie. Program działa w tle, więc umożliwia jednoczesne korzystanie np. z mediów społecznościowych.


Przyjazna dla zombie sygnalizacja świetlna

Jest to rozwiązanie, które najpierw pojawiło się w Wiedniu, a w ostatnim czasie również w Warszawie. Oprócz standardowej sygnalizacji świetlnej, przy pasach umieszczone są projektory, które wyświetlają odpowiednie kolory na chodniku przed przejściem dla pieszych. Ma to zapobiegać wypadkom, które są powodowane przez zapatrzonych w smartfony przechodniów.