top of page

Zasady sanitarne na warsztatach z Planetą Robotów


Wraz z początkiem jesieni rozpoczynamy nasze warsztaty stacjonarne. W związku z COVID-19 szczególnie dbamy o nasze zdrowie, dlatego zgodnie z zaleceniami GIS oraz MEN, na warsztatach będziemy przestrzegać zasad sanitarnych, które mają zapewnić naszym uczestnikom komfort i bezpieczeństwo.


✔️ Mając na uwadze ograniczenie kontaktu między uczestnikami, w tym roku nasze grupy zajęciowe będą liczyć maksymalnie 12 uczestników. Każda grupa będzie miała zajęcia w osobnej, stałej sali. Przy wyborze pomieszczenia zwracamy uwagę na to, żeby jego metraż był dostosowany do liczby dzieci - tak aby na jedno dziecko przypadło przynajmniej 4m² wolnej powierzchni. Sale będą regularnie wietrzone.✔️ Dbamy o odkażanie, dlatego wszystkie przedmioty (t.j. sprzęt komputerowy, klocki LEGO, roboty, a także ławki i krzesła), z których będą korzystali nasi uczestnicy będą dezynfekowane po każdych zajęciach.


✔️Nasi instruktorzy obowiązkowo będą nosić maseczki lub przyłbice.
✔️Rekomendujemy, aby na warsztaty wyposażać dzieci w ich własny bidon z wodą.


✔️Zmianie ulegają także zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z zajęć - w tej kwestii dostosowujemy się do szkół, w których będą się odbywać nasze warsztaty. W celu ograniczenia obecności osób trzecich zalecamy, aby dziecko przyprowadzał i odbierał jeden opiekun. Zwracamy również uwagę, aby opiekunowie przed wejściem do miejsca warsztatów dbali o dezynfekcję rąk oraz mieli poprawnie założone maseczki.
✔️ Prosimy rodziców o zwracanie uwagi na zdrowie swoich pociech i przyprowadzanie na zajęcia zdrowych dzieci. Informujemy, że dzieci z objawami choroby nie będą przyjmowane na zajęcia. Jeśli w trakcie zajęć dzieci będą wykazywać objawy choroby, rodzice będą zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z terenu placówki.


✔️ Prosimy o regularne zwracanie uwagi na komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na bieżąco będziemy się do nich stosować, a zmiany w zasadach sanitarnych będą publikowane na tej stronie.

61 wyświetleń
bottom of page